Kul med SVG

programmerare
(på fritiden)

portrait drawing

Jag ritade en bil med SVG ( XML ) och lät den följa en bana. Med SVG mask kunde jag göra så att det ser ut som om den åker under vägen vid varannan korsning av banan.

Se koden på denna Codepen

Jag använde SVG mask för att demaskera delar av en bild över Shanghai.
För att se hur det fungerar kan du uppdatera sidan.

Koden finns på denna Codepen

shanghai