Projektmed JavaScript

programmerare
(på fritiden)

portrait drawing

Att kunna välja mellan ljus eller mörk bakgrund kan vara ett användarvänligt inslag på webbsidor.
Klicka på den gröna toggle-knappen för att ändra tema.

Du kan se koden för denna på CodePen

Welcome to the ligth side!

We have cookies

Light / Dark mode

Never underestimate an old greyhaired lady

Att använda SVG mask tillsammans med JavaScript gör att man kan se bild som ligger under en annan bild.
Jag kallar denna "AR in Shanghai"
Den rosa cirkeln kan flyttas runt och visar gömda saker i Shanghai.

Hur den fungerar och koden kan du se på CodePen

Shanghai